Lời cảm ơn

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6, nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước, các ngành, các đoàn thể Trung ương và địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp cùng đông đảo bạn đọc đã đến thăm, gửi hoa, thiệp, thư và gọi điện chúc mừng Báo Thanh Niên.