Lời cảm ơn sao đủ?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Con trai, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ta mong muốn, hãy cứ sống tốt với mọi người và với bản thân mình là được rồi. Hạnh phúc, gia đình của chú là có cháu ở bên, được thấy cháu trưởng thành là đủ rồi.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=72102