Lời Bác vang vọng mãi ngàn năm

'Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên' bốn câu thơ năm xưa Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thanh niên xung phong tại Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông nay đã trở thành phương châm hành động cho mọi thế hệ trẻ Việt Nam.

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/loi-bac-vang-vong-mai-ngan-nam-post63532.html