Lộc Hà giảm thiểu những nghi thức rườm rà trong việc cưới, việc tang

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU của BTV Tỉnh ủy và các văn bản của cấp trên, công tác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở Lộc Hà đạt những kết quả tích cực.

Sáng 17/11, huyện Lộc Hà tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU ngày 20/3/2012 của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) đến đông đảo cán bộ, đảng viên tham dự.

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Lộc Hà phát triển sâu rộng. Toàn huyện có 84 % gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 65/93 thôn đạt thôn văn hóa; hệ thống thiết chế văn hóa, thông tin được đầu tư xây dựng; các phong trào xã hội sôi nổi và hiệu quả tạo không gian văn hóa phong phú, lành mạnh.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU của BTV Tỉnh ủy và các văn bản của cấp trên, nghi thức cưới hỏi không còn những thủ tục rườm rà, số lượng mâm cỗ và khách mời được giới hạn; việc tang đơn giản, gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo nghi thức truyền thống cũng như thể hiện được tình cảm “nghĩa tử là nghĩa tận”; lễ hội tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và an ninh trật tự.

Địa phương, cơ sở cũng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, tạo niềm tin trong các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân về Chỉ thị 20 chưa đầy đủ nên thực hiện chưa nghiêm túc, hiệu quả; việc phối hợp giữa các cấp, ngành chưa đồng bộ; công tác tuyên truyền chưa được thực hiện thường xuyên; các lễ hội chỉ mới chú trọng phần lễ mà chưa quan tâm đầu tư cho phần hội nên không gian văn hóa lễ hội chưa lan tỏa trong cộng đồng dân cư...

Kiều Minh