Loạt bài tạo xúc động sâu sắc

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Có thể coi "vệt" bốn bài nối tiếp về "địa chỉ đỏ Phú Quốc" trên Báo Quân đội nhân dân từ 19 đến 22-10-2008 là một sự "thâm canh đầy nghĩa vụ công dân-trách nhiệm chiến sĩ cầm bút" của những người làm báo QĐND...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.46601.qdnd