Loạt ảnh tuyệt vời về Việt Nam thập niên 1990 (2)

Vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam thập niên 1990 đã được khắc họa chân thực trong loạt ảnh của Mike Huddleston.

Loạt ảnh tuyệt vời về Việt Nam thập niên 1990 (2) - Ảnh 1

Em bé ở Huế, 1996. Hình ảnh nằm trong loạt ảnh Việt Nam thập niên 1990 do nhiếp ảnh gia người Mỹ Mike Huddleston đăng tải trên trang web Huddlestongallery.com

Loạt ảnh tuyệt vời về Việt Nam thập niên 1990 (2) - Ảnh 2

Chợ nông sản ở Huế, 1996.

Loạt ảnh tuyệt vời về Việt Nam thập niên 1990 (2) - Ảnh 3

Những người phụ nữ giặt đồ trên bến nước sông Hương, Huế năm 1996.

Loạt ảnh tuyệt vời về Việt Nam thập niên 1990 (2) - Ảnh 4

Rửa nồi niêu, xoong chảo, bát đĩa bên bờ sông Hương, 1996.

Loạt ảnh tuyệt vời về Việt Nam thập niên 1990 (2) - Ảnh 5

Những con thuyền chở vật liệu xây dựng trên sông Hương, 1996.

Loạt ảnh tuyệt vời về Việt Nam thập niên 1990 (2) - Ảnh 6

Tòa Thánh Tây Ninh, 1999.

Loạt ảnh tuyệt vời về Việt Nam thập niên 1990 (2) - Ảnh 7

Tòa Thánh Tây Ninh, 1999.

Loạt ảnh tuyệt vời về Việt Nam thập niên 1990 (2) - Ảnh 8

Cảnh hành lễ trong Tòa Thánh Tây Ninh, 1999.

Loạt ảnh tuyệt vời về Việt Nam thập niên 1990 (2) - Ảnh 9

Cảnh hành lễ trong Tòa Thánh Tây Ninh, 1999.

Loạt ảnh tuyệt vời về Việt Nam thập niên 1990 (2) - Ảnh 10

Chân dung một phụ nữ bán hàng rong ở Tây Ninh, 1999.

Loạt ảnh tuyệt vời về Việt Nam thập niên 1990 (2) - Ảnh 11

Nhiếp ảnh gia Mike Huddleston và trẻ em ở đồng bằng sông Cửu Long, 1994.

Loạt ảnh tuyệt vời về Việt Nam thập niên 1990 (2) - Ảnh 12

Nhiếp ảnh gia Mike Huddleston và người phụ nữ bán hàng rong ở Tây Ninh, 1999.