Loạt ảnh minh chứng con người đang nâng niu thiên nhiên như ruột thịt

Đâu chỉ phá hoại, con người cũng biết bảo vệ môi trường, nâng niu thiên nhiên đấy chứ. Không tin bạn hãy xem loạt ảnh dưới đây.

Loạt ảnh minh chứng con người đang nâng niu thiên nhiên như ruột thịt - Ảnh 1

Là bởi vì cái cây có trước, khi xây dựng, con người đã không chặt nó đi

Loạt ảnh minh chứng con người đang nâng niu thiên nhiên như ruột thịt - Ảnh 2

Một bức tường ngã xuống có thể xây một bức tường khác thay thế nhưng một cái cây bị đốn hạ đồng nghĩa với việc mất đi một mảng xanh không thể thay thế.

Loạt ảnh minh chứng con người đang nâng niu thiên nhiên như ruột thịt - Ảnh 3

Trong mọi hoàn cảnh con người luôn bảo vệ cây xanh.

Loạt ảnh minh chứng con người đang nâng niu thiên nhiên như ruột thịt - Ảnh 4

Dù xây nhà nhưng con người vẫn không chặt cái cây vốn đã sống ở đó.

Loạt ảnh minh chứng con người đang nâng niu thiên nhiên như ruột thịt - Ảnh 5

Loạt ảnh minh chứng con người đang nâng niu thiên nhiên như ruột thịt - Ảnh 6

Mấy ai có thể làm được như thế này?

Loạt ảnh minh chứng con người đang nâng niu thiên nhiên như ruột thịt - Ảnh 7

Nếu không thể trồng thêm một cái cây thì hãy bảo vệ những cái cây đã mọc lên từ trước.

Loạt ảnh minh chứng con người đang nâng niu thiên nhiên như ruột thịt - Ảnh 8

Bảo vệ cây xanh không khác gì một món đồ quý giá.

Loạt ảnh minh chứng con người đang nâng niu thiên nhiên như ruột thịt - Ảnh 9

Như thế này càng có thêm bóng mát.

Loạt ảnh minh chứng con người đang nâng niu thiên nhiên như ruột thịt - Ảnh 10

Trẻ em học được cách bảo vệ môi trường.

Loạt ảnh minh chứng con người đang nâng niu thiên nhiên như ruột thịt - Ảnh 11

Dù cho đây không phải là cái cây duy nhất trên sa mạc khô cằn này thì người ta cũng sẽ tránh nó ra thôi.

Loạt ảnh minh chứng con người đang nâng niu thiên nhiên như ruột thịt - Ảnh 12

Họ biết rằng cây xanh cũng là sinh mạng, không thể tùy tiện mà chặt bỏ.

Nguồn ảnh: Internet