Loạn thuyết pháp gây hoang mang: Quy tắc của Giáo hội

Theo quy tắc thuyết giảng do Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành năm 2023, giảng sư không được phê phán pháp môn khác, không tạo mâu thuẫn trong truyền thống tu học của Phật giáo Việt Nam, không xuyên tạc lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.

Các trường hợp giảng sư bị kỷ luật, cấm thuyết giảng gây xôn xao cộng đồng mạng. Tuy Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã ban hành quy tắc thuyết giảng, song nhiều giảng sư vẫn vi phạm.

Ngày 29/3, Hội đồng trị sự Ban hoằng pháp T.Ư GHPGVN ban hành quyết định số 09/QĐ-BHP, kèm theo quy tắc thuyết giảng gồm 9 điều.

Giảng sư phải tuân thủ tuyệt đối quy chế hoạt động của Ban hoằng pháp T.Ư, tôn trọng truyền thống tổ chức, hệ phái tu học của GHPGVN. Tăng, ni giảng sư phải thuyết giảng đúng với tinh thần chính pháp, đảm bảo uy nghi và ngôn ngữ người xuất gia, không tuyên truyền cổ xúy mê tín dị đoan, tôn trọng phong tục, tập quán tín ngưỡng, vùng miền, tránh gây mất đoàn kết trong cộng đồng xã hội.

Tăng, ni giảng sư phải giảng phù hợp với chủ trương của Giáo hội về công tác truyền thông hoằng pháp …

Thượng tọa Thích Chân Quang gây tranh cãi khi thuyết giảng về việc cầu tài lộc bằng cách cúng dường.

Thượng tọa Thích Chân Quang gây tranh cãi khi thuyết giảng về việc cầu tài lộc bằng cách cúng dường.

Theo quy tắc thuyết giảng, giảng sư không được phê phán pháp môn khác, không tạo mâu thuẫn trong truyền thống tu học của Phật giáo Việt Nam, không xuyên tạc lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.

Nội dung thuyết giảng không được thông tin sai sự thật gây hoang mang trong quần chúng, không xuyên tạc lịch sử Phật giáo Việt Nam và tổ chức GHPGVN.

Trong tháng 4, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Phó chánh Văn phòng 2 TƯ.GHPGVN - đã quang lâm khóa bồi dưỡng trụ trì tại chùa Bình An (An Giang) chia sẻ với chư Tôn đức tăng, ni trụ trì về định hướng sử dụng không gian mạng.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn nhấn mạnh các tăng ni khi sử dụng mạng xã hội phải thật sự khéo léo và sáng suốt.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn nhấn mạnh các tăng ni khi sử dụng mạng xã hội phải thật sự khéo léo và sáng suốt.

Thượng tọa nhắc nhở tăng, ni tham gia không gian mạng với mục đích hoằng pháp lợi sinh, sử dụng nội dung, ngôn từ hợp lý với đạo Phật, phục vụ được cho sự nghiệp hoằng pháp. Bên cạnh đó, các tăng ni khi sử dụng mạng xã hội phải thật sự khéo léo và sáng suốt.

Ngọc Ánh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/loan-thuyet-phap-gay-hoang-mang-quy-tac-cua-giao-hoi-post1649128.tpo