Loạn chia lô, bán nền và nhiều sai phạm các dự án tại Đô Lương, Nghệ An

    Báo Xây Dựng
    2 liên quanGốcNghệ An

    Chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng đã tiến hành đấu giá; Nhiều hạng mục công trình thi công kém chất lượng; Cấp giấp chứng nhận quyền sử dụng đất khi chưa đủ điều kiện… Đó là những sai phạm tại các dự án chia lô đất ở dân cư do UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư.

    Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/loan-chia-lo-ban-nen-va-nhieu-sai-pham-cac-du-an-tai-do-luong-nghe-an-13714.media