Loại vải tốt nhất thế giới được tạo ra như thế nào?

Mặc quần áo làm từ Cashmere bạn sẽ cảm thấy như đang trôi bồng bênh trên những đám mây mềm mại. Để tạo ra loại vải độc đáo như vậy, người ta phải trải qua các quy trình phức tạp.

Khánh Trang Nguồn: Insider