Loại nhiên liệu có thể đưa con người lên Hỏa tinh trong 6 tuần

Nhiên liệu có chứa phản vật chất có thể đưa chúng ta lên Hỏa tinh trong 6 tuần. Cách duy nhất để sản xuất phản vật chất là sử dụng máy gia tốc hạt khổng lồ.

Tuấn Thanh - Ái Nhi Video: TheRichest