Loại hình sách lần đầu tiên được đưa vào Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

“Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 (tác phẩm báo chí và sách)” (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) đã chính thức khởi động. Đây cũng là năm đầu tiên loại hình sách được đưa vào các loại hình, thể loại dự thi.

Loại hình sách lần đầu tiên được đưa vào Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại - Ảnh 1

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo giải thưởng phát biểu tại họp báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016.

Bước sang năm thứ 3 tổ chức, Giải thưởng nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của hoạt động thông tin đối ngoại trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam; Thông tin về tình hình trong nước, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực; Đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam.

Bên cạnh đó, Giải thưởng cũng ghi nhận và tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại và tạo động lực cho phóng viên, cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan xuất bản tích cực tham gia tuyên truyền đối ngoại; Tăng cường sự kết nối, trao đổi, phối hợp giữa các đơn vị báo chí đối ngoại, giữa thông tin đối ngoại với đối nội, giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Đối tượng tham dự bao gồm người Việt Nam trong nước và nước ngoài, người nước ngoài có tác phẩm báo chí, sách phù hợp với tiêu chí của Giải thưởng.

Các loại hình, thể loại dự thi gồm có: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí, ảnh phong cảnh, sách.

Điểm mới của Giải thưởng năm nay là lần đầu tiên loại hình sách được đưa vào dự thi.

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo giải thưởng cho biết, ngoài báo chí, sách là lĩnh vực người nước ngoài rất quan tâm. Những cuốn sách của người nước ngoài viết về Việt Nam, những cuốn sách của người Việt Nam được dịch ra tiếng nước ngoài, giới thiệu ở nhiều khu vực trên thế giới. Đó cũng là một kênh khuyến khích những tác giả, cơ quan có nhiều tác giả, tác phẩm được dịch ra tiếng nước ngoài để giới thiệu hình ảnh Việt Nam.

Cũng theo ông Phạm Văn Linh, xu hướng sau này là những thể loại có tác dụng tuyên truyền tốt sẽ được cân nhắc, để khuyến khích để mở rộng quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Giải thưởng được tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí và sách về thông tin đối ngoại xuất sắc, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát hành trong nước và nước ngoài, trong thời gian từ ngày 1.1.2016 đến hết ngày 31.12.2016.

Các tác phẩm báo chí và sách phù hợp với các quy định dự thi Giải thưởng gửi tác phẩm dự thi đến Cơ quan thường trực Giải thưởng là Đài Tiếng nói Việt Nam trước ngày 31 tháng 3 năm 2017.

Địa chỉ tiếp nhận: Ban Thư ký biên tập và Thính giả, Đài Tiếng nói Việt Nam. Địa chỉ: 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04-62727127; Fax: 04.62727124. Email:dieuphoichuongtrinhvov@gmail.com. Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016.

B.Q.T