Loài cá phát huỳnh quang đỏ

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Các nhà khoa học đã phát hiện rằng đỏ chính là màu ưa thích của nhiều loài cá, và một số loài phát huỳnh quang màu sặc sỡ.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2008/9/99742.cand