Lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng của Xây dựng Trung Nam bị chậm thanh toán lãi

Lô trái phiếu được phát hành vào năm 2021, số tiền phải thanh toán cho kỳ lãi đến ngày 23/11/2023 là 106 tỷ đồng. Tuy nhiên, trái chủ đã chưa thể nhận quyền lợi vì Xây dựng Trung Nam đã thông báo sẽ lùi ngày thanh toán vào cuối tháng 12 tới…

Số tiền mà Xây dựng Trung Nam chậm cho kỳ lãi lần này là 106,9 tỷ đồng

Số tiền mà Xây dựng Trung Nam chậm cho kỳ lãi lần này là 106,9 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Xây dựng Trung Nam) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, Xây dựng Trung Nam công bố việc chậm thanh toán lãi đối với lô trái phiếu có mã TNGCB2124001 với số tiền lãi chậm thanh toán là 106,9 tỷ đồng. Công ty này cũng cho biết, thay vì kỳ trả lãi ngày 23/11/2023, thời gian dự kiến sẽ lùi xuống ngày cuối năm 2023 (31/12).

Được biết, Xây dựng Trung Nam phát hành lô trái phiếu TNGCB2124001 vào 18/5/2021, lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm và sẽ đáo hạn vào năm 2024. Thương vụ này được sắp xếp bởi Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT (công ty này vừa là tổ chức chào bán, vừa là tổ chức bảo lãnh phát hành, vừa là tổ chức lưu ký và là đơn vị quản lý tài sản đảm bảo 1) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh 4 TP.HCM là đơn vị quản lý tài sản đảm bảo 2.

Lô trái phiếu TNGCB2124001 có khối lượng trái phiếu phát hành gồm 20 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu đã mang về cho Xây dựng Trung Nam 2.000 tỷ đồng vào năm 2021.

Mục đích phát hành lô trái phiếu này được Xây dựng Trung Nam cho biết khi đó là để tăng quy mô vốn hoạt động của mình nhằm đầu tư, triển khai các dự án năng lượng tái tạo và/hoặc các mục đích kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Quyền tài sản gắn liền với Dự án Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng được Xây dựng Trung Nam mang đi đảm bảo cho việc phát hành

Để phát hành thành công và huy động 2.000 tỷ đồng từ lô trái phiếu này, Xây dựng Trung Nam đã dùng hình thức bảo đảm bằng tài sản và cam kết bảo lãnh bởi tổ chức phát hành và/hoặc của cá nhân.

Trong đó, gồm 4 tài sản đảm bảo chính là: Tài sản thứ nhất, 100 triệu cổ phần tại Xây dựng Trung Nam và các quyền, lợi ích phát sinh từ các cổ phần này. Trong thời gian chưa hoàn thành thủ tục ký hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm 2 thì tài sản bảo đảm 1 là 300 triệu cổ phần Xây dựng Trung Nam.

Tài sản đảm bảo thứ hai được sử dụng là Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của khu đất tổng diện tích 848.605,4m2 tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Tài sản thứ ba là Quyền tài sản gắn liền với Dự án Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng theo giấy chứng nhận đầu tư số 321033000168 do UBND thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 5/5/2012 sửa đổi bổ sung theo từng lần bao gồm nhưng không giới hạn quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán phát sinh từ các hợp đồng cho thuê hoặc hợp đồng mua bán, hợp đồng bảo hiểm từ dự án này.

Tài sản thứ tư là toàn bộ số dư tiền và chứng khoán trên tài khoán chứng khoán của tổ chức phát hành mở tại Công ty Cổ Phần chứng khoán VNDIRECT.

Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi được Xây dựng Trung Nam cho biết, lãi suất năm đầu cố định 9,5%/năm. Các năm sau lãi suất thả nổi, được tính theo công thức: Lãi suất bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng (+) 3,5%/năm. Kỳ hạn trả lãi 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành.

Tại công bố kết quả phát hành trái phiếu được Xây dựng Trung Nam đưa ra vào năm 2021, số lượng trái phiếu này đã được 2 nhà đầu tư là tổ chức trong nước mua. Trong đó, công ty chứng khoán đã mua 50% số lượng và số còn lại được bán cho các tổ chức khác…

Theo thống kê của HNX, từ năm 2021 đến nay, Xây dựng Trung Nam đã phát hành 7 lô trái phiếu (năm 2021 phát hành 2 lô, năm 2022 phát hành 5 lô) với mức lãi suất từ 9,5% - 10% năm. Trong đó, công ty này đã hoàn thành mua lại 1 lô có mã TNGCB2122002 vào 24/05/2022.

Công Danh

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/lo-trai-phieu-2000-ty-dong-cua-xay-dung-trung-nam-bi-cham-thanh-toan-lai-post545809.html