Lo ngại về việc xây đập trên sông Mê Công

    Gốc

    Hơn 200 nhóm hoạt động xã hội và tổ chức môi trường từ 30 quốc gia đã kêu gọi Ủy ban sông Mê Công (MRC) ngăn cản kế hoạch xây dựng sáu con đập trên con sông này.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223127/Default.aspx