Lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ, Gỗ Trường Thành nguy cơ bị hủy niêm yết

Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM vừa có công văn gửi Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF – HOSE), về khả năng bị hủy niêm yết chứng khoán bắt buộc.

Theo đó, qua báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016 của TTF, Công ty ghi nhận lợi nhuận cổ đông công ty mẹ là âm hơn 394,1 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng khoản lỗ lên tới hơn 1.475 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/9/2016 là âm hơn 1.605 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ thực góp là 1.466 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ, Gỗ Trường Thành nguy cơ bị hủy niêm yết - Ảnh 1

Lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ, Gỗ Trường Thành nguy cơ bị hủy niêm yết.

Hiện tại, TTF đang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt, do Báo cáo tài chính quý 2/2016 của Công ty ghi nhận khoản lỗ lớn và có nội dung điều chỉnh hồi tố ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh và tình hình tài chính Công ty và để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, HOSE đã ra thông báo về khả năng cổ phiếu TTF bị hủy niêm yết bắt buộc như trên.

Theo quy định, cổ phiếu sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc trong trường hợp “Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét”.

Như vậy, nếu BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016 của TTF có tổng số lỗ lũy kế vẫn vượt quá số vốn điều lệ thực góp, thì HOSE sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với chứng khoán TTF.

Hòa Lộc