Lo lụt tiến độ Dự án thành phần 4 Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Công tác triển khai Dự án thành phần 4 đang triển khai rất chậm, chưa có phương án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khả thi, dẫn đến nguy cơ không hoàn thành kịp tiến độ chung của Cảng hàng không Long Thành.

Thi công hạng mục nhà ga Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thi công hạng mục nhà ga Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 306/TB – VPCP thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo Phó thủ tướng, hiện nay, các hạng mục công trình quan trọng của Dự án thuộc Dự án thành phần 2 và Dự án thành phần 3 do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - VATM và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV làm chủ đầu tư đang thi công đạt và vượt tiến độ theo hợp đồng.

Tuy nhiên, một số công trình thuộc Dự án thành phần 1 thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa được bố trí vốn, chưa đấu thầu lựa chọn nhà thầu. Đặc biệt, Dự án thành phần 4 đang triển khai rất chậm, chưa có phương án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khả thi, dẫn đến nguy cơ không hoàn thành kịp tiến độ làm ảnh hưởng đến hoạt động của cảng hàng không, gây lãng phí chi phí đầu tư.

Theo Phó Thủ tướng, Dự án thành phần 4 bao gồm các công trình rất quan trọng của cảng hàng không, liên quan trực tiếp đến an toàn kỹ thuật và vận hành, khai thác bảo đảm đúng quy mô, vai trò của cảng hàng không quốc tế. Trong đó, việc đầu tư trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay phải đáp ứng được các yêu cầu về công nghệ, năng lực, quản trị theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.

Thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng - Tổ trưởng Tổ công tác đã có nhiều chỉ đạo cụ thể để giải quyết khó khăn của Dự án thành phần 4. Tuy nhiên, đến nay Bộ GTVT và Cục Hàng không Việt Nam vẫn chưa có giải pháp khả thi để lựa chọn nhà đầu tư.

“Nguyên nhân chủ yếu là do năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ còn hạn chế; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện các kết luận của Thủ tướng, Phó thủ tướng chưa nghiêm”, Phó thủ tướng đánh giá và nhận định Bộ GTVT chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc triển khai chậm Dự án thành phần 4 làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của cảng hàng không và hiệu quả đầu tư Dự án.

Tổ công tác thống nhất giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Chính phủ tại phiên họp gần nhất về việc triển khai Dự án thành phần 4, làm rõ các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cụ thể giải pháp khả thi để thực hiện; trong đó kiến nghị giải pháp lựa chọn tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm trong các dự án cảng hàng không quốc tế lớn trên thế giới để tư vấn về thiết kế tổng thể, lựa chọn nhà đầu tư các công trình thuộc Dự án thành phần 4.

Phó thủ tướng lưu ý việc lựa chọn tư vấn quốc tế cần vận dụng tối đa quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm minh bạch, hiệu quả.

Tại Thông báo số 306, Phó thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT trong quá trình lựa chọn tư vấn quốc tế, xây dựng hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư, đánh giá hồ sơ dự thầu,… và xây dựng báo cáo Chính phủ.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo ACV xem xét sử dụng tư vấn quốc tế phù hợp để hỗ trợ hoặc phối hợp các công việc của tư vấn tổng thể Dự án thành phần 4 để bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả toàn bộ Dự án.

Về việc lựa chọn nhà đầu tư cho các công trình thuộc Dự án thành phần 4, Phó thủ tướng yêu cầu hoàn thành công tác mời thầu trong tháng 7/2024.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4 cần đưa ra tiêu chí phân chia hiệu quả sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư theo một tỷ lệ phù hợp với quy mô, mức độ phát triển của cảng hàng không qua các giai đoạn.

Trong đó, nhà đầu tư cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay phải có kinh nghiệm đầu tư quốc tế (ưu tiên chỉ tiêu năng lực, kinh nghiệm, quản trị và lưu ý đến tính tổng thể Dự án). Việc xây dựng tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà đầu tư cần tham khảo số liệu, khảo sát hiệu quả đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư tại một số sân bay quốc tế lớn; tham khảo kinh nghiệm lựa chọn nhà thầu của ACV.

Đối với các hạng mục: nhà ga hàng hóa số 2, nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh, kho giao nhận hàng hóa (khu logistic), khách sạn sân bay, thành phố sân bay, Phó thủ tướng giao Bộ GTVT rà soát dự án đầu tư đã được phê duyệt, thống nhất với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc giao ACV chủ trì triển khai đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Bộ GTVT được giao khẩn trương lập báo cáo Thủ tướng về tổng thể tiến độ thực hiện dự án, trong đó lưu ý về tiến độ khởi công, hoàn thành của các chủ đầu tư Dự án thành phần 1 (trụ sở các cơ quan nhà nước); việc chuyển giao một số hạng mục công việc cho ACV.

Trong đó, Bộ GTVT phải đề xuất ngay trình tự, thủ tục chuyển giao, kể cả điều chỉnh quyết định phê duyệt dự án của Thủ tướng Chính phủ (nếu cần thiết), khẩn trương hoàn thành trước 15/7/2024; nguyên nhân, trách nhiệm trong việc chậm trễ triển khai Dự án thành phần 4, đề xuất khẩn cấp giải pháp khả thi để triển khai ngay các nội dung công việc tiếp theo.

“ACV cử cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về đấu thầu hỗ trợ Cục Hàng không Việt Nam trong việc tổ chức đấu thầu lực chọn nhà đầu tư; khẩn trương tiếp nhận và triển khai ngay các nội dung, hạng mục công việc của Dự án thành phần 4 do Bộ GTVT chuyển giao”, Phó thủ tướng chỉ đạo.

Trước đó, Bộ GTVT đã có văn bản số 9664/BGTVT-KHĐT ngày 16/9/2021 chấp thuận danh mục dự án ưu tiên đầu tư của Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt danh mục các dự án gồm: Dự án đầu tư xây dựng, khai thác khu bảo trì phương tiện phục vụ mặt đất và xử lý vệ sinh tàu bay số 1, số 2; Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1, số 2; Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành của các hãng hàng không số 1, số 2, số 3; Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 1, số 2, số 3, số 4.

Các dự án nói trên phải hoàn thành cùng với tiến độ triển khai Dự án thành phần 3, Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tháng 9/2024) nhằm đảm bảo cho sân bay mới được vận hành đồng bộ, suôn sẻ đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Anh Minh

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/lo-lut-tien-do-du-an-thanh-phan-4-cang-hang-khong-quoc-te-long-thanh-d219724.html