Lò đốt chất thải công nghiệp phù hợp với điều kiện VN

    Gốc

    Giáo sư, Tiễn sĩ khoa học Phạm Ngọc Đăng, Trung tâm kỹ thuật môi trường đô thị và khu công nghiệp, trường Đại học Xây dựng cùng các đồng sự đã chế tạo thành công lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại mang nhãn hiệu CEETIA CN 150.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214763/Default.aspx