Lộ diện mẫu mô tô 1.000 cc chạy bằng nước

    Benda BD999 là mẫu mô tô điện của Trung Quốc, sử dụng nhiên liệu hoàn toàn bằng nước và dự kiến sẽ được ra mắt vào cuối năm nay.

    TIỂU MINH

    Nguồn Kỷ Nguyên Số: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/xe-dien/lo-dien-mau-mo-to-1000-cc-chay-bang-nuoc-985507.html