Lo cho công nhân từ những chuyện nhỏ nhất

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    “Mùa mưa đã bắt đầu, mọi người nên thường xuyên kiểm tra vỏ xe và thắng nhằm tránh xảy ra tai nạn....”. ngay từ đầu mùa mưa, anh Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch CĐ Công ty CP May Sơn Kim (quận 2- TPHCM), đã thông báo đến toàn công ty như vậy

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/223326.asp