Lỗ 500 triệu vì đảm bảo chất lượng cho trường nghề

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Do ngân sách hạn hẹp, hiện nay, đa số các trường đều phải "lấy ngắn nuôi dài", thậm chí phải mở ồ ạt những ngành chi phí đào tạo thấp để bù vào những ngành có truyền thống đào tạo nhưng chi phí lại quá cao.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=136521