LIX chi 65 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2016 tỷ lệ 20%

CTCP Bột giặt Lix (HOSE: LIX) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016 với tỷ lệ 20%.

LIX chi 65 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2016 tỷ lệ 20% - Ảnh 1

Theo đó, LIX sẽ chi ra gần 65 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2016. Ngày 23/11/2016 là ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian thanh toán dự kiến 08/12/2016.

Theo báo cáo tài chính quý III/2016, LIX đang có 149 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Trong khi đó, tiền và tương đương tiền ghi nhận con số 175 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016, LIX đạt 1.441 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14% so với cùng kỳ và hoàn thành 78% kế hoạch năm. Lãi trước thuế 151 tỷ đồng, tăng 20% và hoàn thành 94% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt mức 121 tỷ đồng, tăng 23%. EPS 4 quý đạt mức 6.270 đồng.