LIX 9 tháng hoàn thành 94% kế hoạch năm

LIX lãi trước thuế quý III/2016 đạt 46,18 tỷ đồng, tăng 18% so với quý III/2015. Lãi sau thuế của công ty đạt 37 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ.

CTCP Bột giặt LIX (mã LIX - HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016.

Trong quý III/2016, doanh thu thuần của công ty đạt 511 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, trong khi đó giá vốn hàng bán tăng nhẹ hơn 12% nên lợi nhuận gộp đạt 106,8 tỷ đồng, tăng 17 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính và chi phí tài chính của LIX trong quý III/2016 không chênh lệch nhiều so với cùng kỳ.

Kỳ này, chi phí bán hàng tăng mạnh 19,5%, lên mức 52,4 tỷ đồng, đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 11%.

LIX 9 tháng hoàn thành 94% kế hoạch năm - Ảnh 1

Kết quả, LIX lãi trước thuế 46,18 tỷ đồng, tăng 18% so với quý III/2015. Lãi sau thuế của công ty đạt 37 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của LIX đạt 1.441 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và hoàn thành 78% kế hoạch năm. Công ty lãi trước thuế 150,9 tỷ đồng, tăng 20% và hoàn thành 94% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Công ty báo lãi sau thuế hơn 120,7 tỷ đồng, tăng 23%.

EPS 9 tháng của công ty đạt 3.726 đồng.