Liveshow & chiêu thức PR thời khủng hoảng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    3 đăng lạiGốc

    KTĐT - Nếu như năm 2008 rầm rộ các liveshow thì từ đầu năm 2009 tới giờ, chỉ có một vài ca sĩ dám xài sang. Họ chấp nhận làm liveshow mặc dù tuyên bố “tôi lỗ lớn”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=150259