LiveLeak.com cũng "chịu hết xiết"!

TT - Chỉ một ngày sau khi quyết định "bảo vệ những gì mình tin" và hi vọng "được lắng nghe", ngày 28-3, trang web LiveLeak.com đã phải rút cuốn phim gây tranh cãi Fitna của nghị sĩ Hà Lan Geert Wilders ra khỏi trang web.