Lĩnh vực cho thuê nhà tư nhân ở Ireland đang tăng trưởng

Lĩnh vực cho thuê nhà tư nhân đã mở rộng nhanh chóng ở Ireland, 24,5% các hộ gia đình ở Dublin đang thuê nhà, tăng 60% kể từ năm 2011.

Theo dữ liệu được phân tích từ Văn phòng Thống kê Trung ương (CSO), hiện có 328.700 người đang sống trong các ngôi nhà cho thuê ở thủ đô Ireland, tăng 61,3% kể từ quý đầu tiên năm 2011.

Số lượng các đơn vị nhà ở trong khu vực cho thuê tư nhân đã mở rộng lên con số 43.120 ở Dublin và trung bình 24.128 trên toàn quốc. Trong đó Savills cũng ghi nhận thông tin từ một số đại lý BĐS và các hiệp hội kinh doanh BĐS về việc rất nhiều chủ nhà cho thuê đang rút khỏi thị trường.

Giám đốc nghiên cứu John McCartney của Savills cho biết giá thuê nhà trở lại mức cao trong thời gian gần đây, thu nhập trên tài sản cho thuê là yếu tố hấp dẫn so với mức lãi khi các nhà đầu tư gửi tiền vào ngân hàng hoặc mua trái phiếu.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng trong khi số lượng BĐS cho thuê ở Dublin tăng 54% kể từ quý đầu tiên của năm 2011 và tiếp tục tăng trưởng nhưng vẫn chưa thể theo kịp sự gia tăng của nhu cầu.

Báo cáo cũng cho biết tỷ lệ nhà cho thuê tư nhân trống đạt ở mức trên 10% vào giữa năm 2009, hiện nay đã giảm xuống dưới 1,5% ở Dublin và các khu vực ngoài thủ đô.

Savills đã xem xét mối quan hệ lâu dài giữa tỷ lệ trống và tăng trưởng nhà ở cho thuê. Mối quan hệ này được sử dụng để dự báo giá thuê nhà trong tương lai. Dựa trên tỷ lệ trống mô hình dự báo tăng trưởng nhà ở cho thuê ở Ireland là 22-26% giữa quý III năm 2016 đến cuối năm 2018.

Thu Giang (Theo Property Wire)