Lĩnh lương hưu qua thẻ ATM: Có cách nào thuận lợi hơn không?

TT - Mẹ tôi là cán bộ hưu trí. Trước kia mẹ tôi lĩnh lương hưu tại Q.3 (TP.HCM). Cách đây hơn một năm, mẹ tôi bị bệnh không thể ra ngoài được nên ủy quyền cho tôi lĩnh thay. Các chị ở phường đã rất linh động cho tôi được lĩnh thay cụ. Tôi là công nhân viên nhà nước nên việc lĩnh lương hưu tại phường khá bất tiện (phải lĩnh trong giờ hành chính).