Linh kiện iPhone 6S được sản xuất từ đâu?

Hơn một nửa các khâu trong chuỗi cung ứng của Apple đến từ Trung Quốc. Samsung, công ty đối thủ cũng tham gia vào quá trình này.

iPhone 6S được đánh giá là smartphone tốt nhất thời điểm hiện tại. Đây là sản phẩm của Apple nhưng không phải do công ty sản xuất hoàn toàn.

Thiết bị là sự kết hợp của nhiều công ty công nghệ cao đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Dưới đây là đồ họa mô tả các nhà cung ứng xây dựng nên iPhone 6S.

Minh Minh

Đồ họa TechInsider