Linh hoạt trong việc đóng BHYT cho học sinh

BHXH TP. Hà Nội vừa có Công văn 1820/BHXH-QLT chỉ đạo BHXH các quận, huyện, thị xã trực thuộc và hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017-2018.

Linh hoạt trong việc đóng BHYT cho học sinh - Ảnh 1

Sẽ linh hoạt về phương thức thu để giảm nhẹ tiền đóng góp của phụ huynh học sinh vào đầu năm học Ảnh: Internet.

Theo đó, với mức lương cơ sở hiện hành, một thẻ BHYT HSSV có mức tiền đóng là 702.000 đồng, trong đó: HSSV đóng 70% (tương đương 491.400 đồng) và ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% (tương đương 210.600 đồng). Khi nhà nước thay đổi mức lương cơ sở, không thực hiện truy thu đối với các trường hợp đã tham gia và đóng tiền BHYT trước đó mà chỉ áp dụng đối với các trường hợp tham gia thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở trở đi.

Đối với học sinh, sinh viên (HSSV) đã có thẻ BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác như: HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân quân nhân… đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc, thì cơ sở giáo dục lập danh sách riêng để theo dõi và tính chung vào tỉ lệ tham gia BHYT của nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Đáng chú ý, BHXH TP. Hà Nội yêu cầu trong quá trình thực hiện phải linh hoạt về phương thức thu để giảm nhẹ tiền đóng góp của phụ huynh HS vào đầu năm học. Đối với sinh viên mới nhập học, HS chuyển cấp, mới vào lớp 1, thực hiện thu phí BHYT những tháng còn lại của năm 2017, thời hạn sử dụng thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào Quỹ BHYT.

Đối với HSSV đã thực hiện thu theo năm tài chính thì tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2017. Cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của HSSV 6 tháng hoặc 1 năm một lần vào Quỹ BHYT. Chỉ thực hiện thu phí BHYT một lần nếu HSSV có nguyện vọng và tự nguyện đóng. Thời hạn ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào Quỹ BHYT.

Theo BHXH Hà Nội, trong năm học 2016- 2017, thành phố đã đạt 90,77% HSSV tham gia BHYT. Trong đó, khối tiểu học đạt 91,13%; khối THCS đạt 91,18%; khối THPT đạt 91,02%; khối CĐ-ĐH đạt 90,1% và thấp nhất là khối TCCN, trung tâm GDTX thuộc Sở quản lý chỉ đạt 89,89%.

Xuân Thảo