Linh hoạt, tạo thuận lợi cho người dân khám chưa bệnh BHYT

Bộ Y tế đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thực hiện giải quyết hưởng chế độ BHYT cho người bệnh khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế xuất trình CCCD gắn chip, hoặc ứng dụng VssID, VNeID.

Mới đây, BHXH Hà Nội phản ánh người bệnh khi đi khám chữa bệnh BHYT tại một số bệnh viện, có xuất trình CCCD gắn chip hoặc hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VSSID, ứng dụng VNeID nhưng bệnh viện không giải quyết hưởng chế độ BHYT.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và thuận tiện cho người bệnh khi đi khám chữa bệnh BHYT, Bộ Y tế đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thực hiện giải quyết hưởng chế độ BHYT cho người bệnh khi đi khám chữa bệnh BHYT xuất trình CCCD gắn chip, hoặc ứng dụng VSSID, VNeID.

Bộ Y tế cho biết, sẽ thực hiện việc rà soát, chấn chỉnh kịp thời cơ sở khám chữa bệnh để xảy ra tình trạng chậm gửi dữ liệu, làm ảnh hưởng đến công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT của cơ quan BHXH.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/linh-hoat-tao-thuan-loi-cho-nguoi-dan-kham-chua-benh-bhyt-232326.htm