Lính cứu hỏa Italy tới Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cứu nạn

Lính cứu hỏa Italy đã đóng gói nhiều thiết bị chuyên dụng và chuẩn bị bay tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hỗ trợ hoạt động cứu nạn tại đây.

Lính cứu hỏa Italy tới Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cứu nạn. (Nguồn: Reuters)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-linh-cuu-hoa-italy-toi-tho-nhi-ky-ho-tro-cuu-nan-post737573.html