Linh cẩu cậy đông cướp mồi khiến sư tử khốn đốn bỏ chạy

Đàn linh cẩu áp đảo về số lượng đã hợp sức quấy nhiễu sư tử để giành mồi là xác một con hươu cao cổ. Cuối cùng, trước đối thủ ranh mãnh luôn biết chớp thời cơ, sư tử đã phải chịu nhục bỏ đi.

Thu Hằng (T/h)