Lilama mở rộng xuất khẩu thiết bị cơ khí

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngoài các đối tác truyền thống là những tập đoàn, công ty đa quốc gia, Lilama đang mở rộng thị trường xuất khẩu thiết bị cơ khí sang một số khu vực như Nga, Ukraina.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/267250/Default.aspx