Lilama chào bán quyền mua cổ phần tại Lilama 69-2

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Lilama) vừa thông báo tổ chức bán đấu giá toàn bộ quyền mua cổ phần của Lilama tại Công ty CP Lilama 69-2 cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá.

Lilama chào bán quyền mua cổ phần tại Lilama 69-2 - Ảnh 1

Theo đó, Lilama có quyền mua hơn 3 triệu quyền mua tại Công ty CP Lilama 69-2 với tỷ lệ thực hiện quyền mua 100:43,54 (tức cứ 100 quyền mua được mua thêm 43,54 cổ phần phát hành thêm với giá 10.000 đồng/CP). Giá khởi điểm được Lilama đưa ra là 331 đồng/quyền mua, mệnh giá cổ phần được quyền mua là 10.000 đồng/CP. Nếu tính theo giá khởi điểm, tổng giá trị quyền mua được Lilama chào bán là hơn 1 tỷ đồng. Hiện Lilama đã sở hữu hơn 3 triệu cổ phần, chiếm 53,08% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Lilama 69-2.

Thu Giang