Lilama 45-3: tham gia mạnh các dự án thủy điện, dầu khí lớn

    Gốc

    (HNMĐT) – Thông tin từ Lilama 45-3 cho biết: hiện công ty đã ký và đang thực hiện nhiều hợp đồng chế tạo thiết bị và lắp đặt máy có giá trị kinh tế lớn như công trình Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp, Nhà máy Thủy điện A Vương, Nhà máy Thủy điện ĐrâH’linh2, ĐrâH’linh3, Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/149520