Liêu trai chí dị Online

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Đây là game đầu tiên của Trung Quốc sử dụng công nghệ đồ họa hàng đầu thế giới Unreal 3 và có nội dung dựa theo bộ truyện cùng tên của nhà văn Bồ Tùng Linh.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Sap-choi/2009/03/3B9AF103