Liều thuốc nâng cao chất lượng tinh binh

Theo các nghiên cứu gần đây, những người đàn ông thường xuyên phải chịu đựng các vấn đề khó chịu bởi lượng tinh dịch với chất lượng quá thấp đã có thêm hy vọng. Vì bản thân họ vẫn có thể đảm đương cương vị một người cha bằng cách gần gũi với vợ mình hàng ngày.