Liệu lãi suất vay giảm thêm?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hiện LS huy động ở một số ngân hàng (NH) đã cán mức 9%/năm trong khi vài tháng trước chỉ khoảng 8%/năm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=145271