LienVietBank Hà Nội huy động hơn 1.000 tỷ đồng trong 2 tháng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngân hàng mới thành lập – LienVietBank – cho biết chi nhánh tại Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong hệ thống vượt đích tổng huy động 1.000 tỷ đồng đề ra. Lượng vốn LienVietBank Hà Nội huy động được cũng chiếm tới 67% tổng vốn huy động của ngân hàng này.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=85141