Lienvietbank chính thức nhận giấy phép hoạt động

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 10/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Liên Việt (Lienvietbank), có số vốn điều lệ 3.300 tỷ đồng, đã chính thức nhận giấy phép hoạt động.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/244672/Default.aspx