Lien VietBank ký kết hợp tác với Petimex và ABIC

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (Lien VietBank) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC).

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/223625.asp