Liên tục mua bán cổ phiếu chui, cổ đông lớn HID bị xử phạt

Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Quyết định số 96/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Đào Anh, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn Hà Long (mã HID).

Liên tục mua bán cổ phiếu chui, cổ đông lớn HID bị xử phạt - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

ChánhThanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Quyết định số 96/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Đào Anh (địa chỉ: Phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 15 triệu đồng theo quy định tại quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1%. Cụ thể, bà Phạm Thị Đào Anh cùng người có liên quan sở hữu tổng cộng 1.881.577 cổ phiếu (chiếm 9,38% số cổ phiếu có quyền biểu quyết) của Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn Hà Long.

Từ ngày 01/3/2017 đến ngày 15/3/2017, bà Phạm Thị Đào Anh đã thực hiện giao dịch mua 554.140 và bán 644.340 cổ phiếu HID, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cùng người có liên quan giảm qua các ngưỡng 1% (giảm tỷ lệ sở hữu từ 9,38% xuống 8,59% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của HID) nhưng đến ngày 30/3/2017, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của bà Phạm Thị Đào Anh.

BẢO NGỌC