Liên tục giảm, lãi suất tín phiếu còn 9,5%/năm

(NDHMoney) Trong nhiều ngày nay, lãi suất tín phiếu kỳ hạn 28 ngày liên tục giảm, xuống còn 9,5%/năm.

Lãi suất tín phiếu qua các ngày. Nguồn: Reuters

Theo dữ liệu của Reuters, lãi suất tín phiếu kỳ hạn 28 ngày liên tục giảm trên thị trường mở (OMO). Cụ thể, lãi suất tín phiếu kỳ hạn 28 ngày đã giảm từ 11,5%/năm xuống 10,25%/năm vào ngày 11/4 và giảm xống 10%/năm vào ngày 16/4. Đáng chú ý, trong ngày 17/4, lãi suất tín phiếu kỳ hạn này đã giảm còn 9,5%/năm.

Mặc dù lãi suất giảm, nhưng khối lượng tín phiếu ngân hàng thương mại mua của Ngân hàng Nhà nước là không nhỏ. Riêng trong 4 ngày gần đây, các ngân hàng đã mua 6.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày, bất chấp việc lãi suất giảm.

Được biết, tuần trước, Ngân hàng Nhà nước đã hút về 15.479 tỷ đồng từ việc bán tín phiếu kỳ hạn 28, 91 và 182 ngày cho các tổ chức tín dụng.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất qua đêm được chào 5,5-6%, lãi suất 1 tuần từ 6-7%, lãi suất kỳ hạn 1 tháng còn 9,5-10,5%.