Liên minh châu Âu cấm hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức

Nếu một sản phẩm bị cho là được sản xuất bằng cách sử dụng lao động cưỡng bức, sản phẩm đó sẽ không thể bán được ở thị trường EU và các lô hàng sẽ bị chặn tại biên giới EU.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/lien-minh-chau-au-cam-hang-hoa-duoc-san-xuat-bang-lao-dong-cuong-buc-post292991.html