Liên minh cầm quyền cô lập Tổng thống Pakixtan

    Báo VTC News
    Gốc

    Tổng thống Pakixtan Pervez Musharraf và các phụ tá thân cận của ông hầu như không có việc gì làm sau khi Chính phủ liên minh giữa Đảng Nhân dân Pakixtan và Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakixtan được thành lập.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243892/Default.aspx