Liên lạc với người ngoài hành tinh qua hạt nơtrino

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Chúng ta không nghe được “giọng nói” của những người ngoài trái đất, mặc dù nhiều năm chúng ta vẫn nghĩ rằng “những anh em trong tâm trí” không truyền thông tin qua sóng điện từ như chúng ta mà như một trong các loại hạt sơ cấp, hạt nơtrino.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2008/5/91703.cand