Liên kết sản xuất rau, quả an toàn ở Tây Ninh

ND- Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, Tây Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành rau, quả cung cấp cho các đô thị lớn. Tuy nhiên, những năm qua, hàng triệu tấn rau, quả sản xuất mỗi năm chỉ tiêu thụ được ở các chợ thông thường, chưa thể chen chân vào metro hay siêu thị... Mới đây, trong tỉnh xuất hiện một mô hình liên kết sản xuất, cung ứng trực tiếp sản phẩm cho hệ thống siêu thị tại TP Hồ Chí Minh.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130954&sub=59&top=38