Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Duyên Hải phía Đông ĐBSCL

  Báo Cần Thơ
  101 liên quanGốc

  Ngày 23-8, UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh tổ chức hội nghị liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Duyên hải phía Đông ĐBSCL.

  Quang cảnh hội nghị liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Duyên hải phía Đông ĐBSCL ngày 23-8.

  Quang cảnh hội nghị liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Duyên hải phía Đông ĐBSCL ngày 23-8.

  Theo đó, trong khuôn khổ biên bản ký kết, 4 tỉnh trong tiểu vùng liên kết trên các lĩnh vực phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm nông sản chủ lực; liên kết về phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông thủy - bộ, logistics, thủy lợi. Bên cạnh đó, liên kết về quy hoạch vùng sản xuất, nhất là các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của các địa phương; liên kết về bảo vệ, quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên, trong đó có tài nguyên cát, tài nguyên nước; liên kết trong xúc tiến mời gọi hợp tác đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, chú trọng công nghiệp chế biến nông sản, xúc tiến thương mại, du lịch. Các địa phương xây dựng quy chế phối hợp trao đổi thông tin đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển bền vững tiểu vùng; liên kết để xây dựng các chương trình, dự án chung của tiểu vùng liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, bảo vệ nguồn nước và liên kết phát triển nguồn nhân lực.

  Theo đánh giá của các tỉnh, hoạt động liên kết vùng Duyên hải phía Đông đã đạt được những kết quả quan trọng như ban hành bản Tầm nhìn chiến lược liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Duyên hải phía Đông ĐBSCL; phác thảo đề tài nghiên cứu “Xây dựng chuỗi giá trị du lịch cho tiểu vùng phía Đông ĐBSCL”. Bên cạnh đó, tổ giúp việc các tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động trao đổi thông tin, kinh nghiệm, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và lập quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết: Vĩnh Long luôn xem việc liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Duyên hải phía Đông ĐBSCL là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm mở ra các cơ hội hợp tác chặt chẽ, toàn diện, khai thác tốt nhất các lợi thế hiện có của các bên, mang lại lợi ích chung cho cả tiểu vùng.

  Tại hội nghị này, 4 tỉnh cùng đánh giá lại kết quả thực hiện, thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2022-2023 và bàn giao nhiệm vụ điều hành triển khai liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Duyên hải phía Đông ĐBSCL cho tỉnh Tiền Giang để phối hợp tổ chức thực hiện tốt các hoạt động liên kết tiểu vùng cũng như trong vùng.

  Tin, ảnh: ĐẠI DƯƠNG

  Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/lien-ket-phat-trien-ben-vung-tieu-vung-duyen-hai-phia-dong-dbscl-a150392.html