Liên kết nhóm: Xu hướng làm thêm mới của sinh viên

    Gốc

    Hanoinet - Có người ví, với cách tổ chức như trên, các nhóm SV làm việc không khác gì một DN không cần con dấu, văn phòng, nhưng vẫn hoạt động rất hiệu quả.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=78285