Liên kết đào tạo thợ bậc cao

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ) – Bà Hà Thị Dung, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Nhân lực Quốc tế thuộc Công ty Sovilaco (Bộ LĐ-TB-XH) và ông Lê Văn Hiền, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Lilama 2, vừa ký hợp đồng liên kết đào tạo các ngành nghề kỹ thuật bậc cao, tạo nguồn lao động có chất lượng phục vụ xuất khẩu lao động.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009031912382630P0C1051/lien-ket-dao-tao-tho-bac-cao.htm